Autor Wątek: WALKI KOP W 1939R z BOLSZEWIĄ  (Przeczytany 4931 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

LWÓW1939

  • Czytelnik
  • Wiadomości: 591
  • Płeć: Mężczyzna
WALKI KOP W 1939R z BOLSZEWIĄ
« dnia: Wrzesień 03, 2010, 19:43:29 pm »
Poszukuję wszelkich dostępnych materiałów o walkach KOP w 1939 roku na wschodniej granicy.
Wciąż ta sama na sercu troska:Że tam gdzieś zostały trzy ziemie:Wileńska,Wołyńska i Lwowska.Jak w  nowych Księgach Pielgrzymstwa,.Genesis naszego tułactwa:Trzy ziemie, trzy ofiary największego na świecie łajdactwa

Rudolfo

  • Czytelnik
  • Wiadomości: 171
  • Płeć: Mężczyzna
Odp: WALKI KOP W 1939R z BOLSZEWIĄ
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 03, 2010, 20:12:08 pm »
[aeva]
Poszukuję wszelkich dostępnych materiałów o walkach KOP w 1939 roku na wschodniej granicy.
[/aeva]

Tak trudno znaleźć???  :-[ Google do czegoś służy ???  Po za tym to nie dział pomocy....
ale niech Ci będzie i pomogę...

[aeva]
Cytuj
[[size=150%]center]BIBLIOGRAFIA - Korpus Ochony Pogranicza   1924 - 1939.[/size]


A. Publikacje z okresu II Rzeczpospolitej:   

1. Budownictwo Korpusu Ochrony Pogranicza, Warszawa 1934
2.   Budownictwo pomieszczeń dla Korpusu Ochrony Pogranicza i domów dla urzędników   państwowych w województwach wschodnich, Warszawa 1926 [Reprint]
3. Były w   KOPie dwa Michały, Warszawa 1934
4. Dec J., Dobrzy sąsiedzi. Książeczka   wydana z okazji 10–lecia służby KOP na wschodnich granicach Polski, Warszawa   1934
5. Dworakowski Stanisław, Rubież polesko – wołyńska, Warszawa 1938   
6. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928, Kraków –   Warszawa 1928
7. Dziesięciolecie Polskiej Siły Zbrojnej 1918 – 1928,   Warszawa 1928
8. Encyklopedia wojskowa, red. Otto Laskowski, T. 4, Warszawa   1934
9. Falkiewicz S., Na ścieżkach patrolowych, Warszawa 1931
10.   Falkiewicz S., Nie tylko w patrolu, Straż Graniczna [przedruk], 1994, nr 2, s.6.   
11. Gocel L., O czym mówić z sąsiadami. Wskazówki dla żołnierzy KOP,   Warszawa 1938
12. Gorzuchowski S., Granica polsko – litewska w terenie,   Warszawa 1928
13. Hauser Roman, Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw   wewnętrznych, Warszawa 1939
14. Hinterhoff E., Zagadnienie ochrony   pogranicza, Bellona, 1925, Z. 2
15. Instrukcja o pracy kulturalno –   oświatowej i wychowawczej w KOP, Warszawa 1931
16. Jaczynowski J., Żółtowska   H., Rutkowska Z., Korpała J., Kurs nauki obywatelskiej, Warszawa 1935, T.1 (na   temat wychowawczej roli KOP – P.S.)
17. Jak Polska powiększała swoja armię o   KOP i SG, General – Anzeiger für Stettin und Prowinz Pommern, nr 36, 1926   
18. Jamka – Koperski F., Kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza, Księga Jazdy   Polskiej, red. B. Wieniawa – Długoszewski, Warszawa 1938
19. Jamka –   Koperski F., Nie tylko w patrolu, Straż Graniczna, 1994, nr 2, s.7.
20.   Jotemski K., Na zasadzce i patrolu, Warszawa 1937
21. Kalendarz podoficera   KOP, Warszawa 1932 – 1939
22. Keller, KOP w pieśni i wierszu, Warszawa 1935   
23. Komarnicki Wacław, Odbudowa państwowości polskiej na ziemiach   wschodnich, Wilno 1929
24. KOP w pieśni i wierszu, Warszawa 1939
25.   Korpus Ochrony Pogranicza w pracy oświatowo – społecznej, Warszawa 1936
26.   Korpus Ochrony Pogranicza w pracy oświatowo – wychowawczej (opis wystawy   ruchomej), Warszawa 1936
27. Kutrzeba Stanisław, Polska Odrodzona 1914 –   1928, Warszawa 1935
28. Mackiewicz K., Odznaka za służbę graniczną, Warszawa   1935
29. Mackiewicz R., O pracy wychowawczej dowódcy strażnicy, Warszawa   1937
30. Maruszewski Artur, Ochrona granic w dawnej Polsce i dzisiaj,   Warszawa 1936
31. Materiały do obchodów Święta Korpusu Ochrony Pogranicza i   Święta Niepodległości, Warszawa 1937
32. Mikulewicz K., Prace społeczne   lekarzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Warszawa 1934
33. Műnnich T., Korpus   Ochrony Pogranicza, Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa   1919-1928, Warszawa 1929
34. Na strażnicy i w domu. Ciekawe i pożyteczne   wiadomości dla żołnierzy KOP oraz jego rodziny, red. F. Jamka – Koperski,   Warszawa 1933
35. Nalepa T., Kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza, Przegląd   Kawaleryjski, kwiecień – maj 1933
36. Niezbrzycki J., Polesie opis wojskowo   – geograficzny i studium terenu, Warszawa 1930
37. Nowakowski T., Budowa   pomieszczeń Korpusu Ochrony Pogranicza, Architektura i Budownictwo, 1933,   z.10/12
38. Odznaka za służbę graniczną, Warszawa [ ??? ]
39. Pluga –   Czachanowski K., Piechota Korpusu Ochrony Pogranicza, Księga Chwały Piechoty,   Warszawa 1937 – 1939
40. Podgórski T., Żandarmeria, Dziesięciolecie   Odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918 – 1928, Warszawa 1928
41. Protokół   przebiegu granicy między Polską a ZSRR, Warszawa 1924
42. Próchnicki A.,   Sprawozdanie Głównego Kierownika nad akcją budowy pomieszczeń dla KOP w świetle   naukowej organizacji 1924 – 1931, Warszawa 1931
43. Przygody strzelca   Grypsika, Warszawa 1934
44. Rola społeczna Korpusu Ochrony Pogranicza,   Rocznik Ziem Wschodnich, 1937, T.3
45. Rozwadowski T., Memoriał w sprawie   granic wschodnich Polski, Kraków 1930
46. Stroński S., Pierwsze lat dziesięć   (1918 – 1928), Lwów 1928
47. Święto Korpusu Ochrony Pogranicza (Materiały do   obchodu), Warszawa 1937
48. Tablice kolorowe umundurowania i odznak: Korpusu   Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, Straży Granicznej, [Główna Księgarnia   Wojskowa], Warszawa 1938
49. Terlikowski A., Żołnierska szkoła początkowa w   odwodzie batalionu KOP, Warszawa 1936
50. Trzymamy straż bośmy wierni,   oprac. K. Tuszyński, Warszawa 1996 [Modlitewnik i śpiewnik Straży Granicznej –   przedruk części utworów z „KOP w pieśni i wierszu, Warszawa 1939”]
51.   Umiastowski R., Geografia wojenna Rzeczpospolitej Polskiej i państw ościennych,   Warszawa 1924
52. Umiastowski R., Terytorium polski pod względem wojskowym,   Warszawa 1921
53. Umiastowski R., Wśród trujących mgieł, Warszawa 1933   
54. Wasilewski Leon, Wschodnia granica Polski, Bellona, 1925, Z.2
55. Z   pobytu D-cy Korpusu Ochrony Pogranicza na terenie V Brygady, Łuniniec, 1925   


B. Źródła drukowane:   

56. Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów. 17 września 1939,   Działania wojsk Frontu Białoruskiego, T. 3, wybór i oprac. Czesław Grzelak,   Stanisław Jaczyński, Eugeniusz Kozłowski, red. Czesław Grzelak, Warszawa 1995,   s. 400.
57. Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów. 17 września   1939, Działania wojsk Frontu Ukraińskiego, T. 2, wybór i oprac. Czesław Grzelak,   Stanisław Jaczyński, Eugeniusz Kozłowski, red. Stanisław Jaczyński, Warszawa   1996, s. 392.
58. Cieplewicz Mieczysław, Uwagi o stanie armii gen.   Władysława Sikorskiego w 100 rocznicę urodzin, Wojskowy Przegląd Historyczny,   1998, nr 1, s.
59. Gondek Leszek, 17 września 1939. Dokumenty, relacje,   opinie, Gdańsk 1990
60. Grzelak Czesław, Jaczyński Stanisław, Eugeniusz   Kozłowski, Agresja Sowiecka na Polskę 17 września 1939r. w świetle dokumentów,   Warszawa 1994
61. Grzelak Czesław, Wybór dokumentów do agresji 17.09.1939r.,   Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1993
62. Gugunow A., Na strażie   sovietskich rubieżiej 1929 – 1938. Pogranicznije wojska na strażie rubieżiej,   Moskwa 1981
63. Gugunow A., Na strażie sovietskich rubieżnej 1929 – 1939.   Pogranicznie wojska na strażie rubieżej, Moskwa 1981
64. Kresy w oczach   oficerów KOP, wstęp i opracowanie Jan Widacki, Katowice 2005
65. Kryska –   Karski T., Materiały do historii Wojska Polskiego, z. 20, Londyn 1986
66.   Materiały. Dokumenty, źródła, archiwalia, (wyd. Instytutu Polskiego i Muzeum im.   Gen. Sikorskiego w Londyn), z. 6, 1989
67. O Niepodległą i granice, T.4,   Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939. Wybór dokumentów, wstęp Marek   Jabłonowski, współpraca Jerzy Prochwicz, opracowanie, wybór i przygotowanie do   druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Bogusław Polak, Jerzy Prochwicz,   Warszawa – Pułtusk 2001
68. Oddział II Sztabu Głównego: raport ppłk. Józefa   Englichta, oprac. Andrzej Grzywacz, Arkana 1999, nr 2 (26)
69. Plan działań   wstępnych Armii „Polesie” z 1938 roku, [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, 1996,   nr 4, s.166-190.
70. Pogranicznyje wojska SSSR 1918-1928. Sbornik   dokumientow i materiałow, Moskwa 1970
71. Pogranicznyje wojska SSSR   1928-1938. Sbornik dokumientow i materiałow, Moskwa
72. Pogranicznyje wojska   SSSR 1939-1941. Sbornik dokumientow i materiałow, Moskwa
73. Polskie   formacje graniczne 1918 – 1939. Straż Graniczna 1928 –1939, T.1 i 2, opracowanie   B. Polak, Koszalin 1999
74. Protokoły Ścisłej Rady Wojennej, Studia i   Materiały do Historii Wojskowości, T. XXV, 1982
75. Stolarski Rafał E.,   Inspekcja pasa ochronnego nr 5 Korpusu Ochrony Pogranicza w lipcu 1925 roku,   Zbroja. Materiały i źródła do dziejów Wojska Polskiego XIX i XX wieku   (Warszawa), 1985, T. 1, s. 13 – 22.
76. Stosunki Rzeczpospolitej Polskiej z   państwem radzieckim 1918 – 1943. Wybór dokumentów, oprac. Jerzy Kumaniecki,   Warszawa 1991
77. Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom   Kutrzeby i Mossora, wstęp Piotr Stawecki, oprac. i przypisy Marek Jabłonowski,   Piotr Stawecki, Warszawa 1987
78. Uwagi o stanie armii gen. Władysława   Sikorskiego, wstęp i oprac. Mieczysław Cieplewicz, Wojskowy Przegląd   Historyczny, 1981, nr 1
79. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Londyn   1978


C. Prasa:

80.   Bellona 1924 – 1939
81. Biuletyn Oświatowo – Propagandowy KOP 1936 – 1939   
82. Czaty
83. Jednodniówka Korpusu Ochrony Pogranicza 1925 – 1933   
84. Na Straży. Gazeta ścienna żołnierzy KOP
85. Nasz Głos 1932 – 1933   
86. Niepodległość
87. Polska Zbrojna 1924 – 1939
88. Przegląd   Strzelecki i Łuczniczy 1934
89. Przegląd Wojskowy
90. Rząd i Wojsko   
91. Wiarus 1928 – 1939
92. Zwiedzamy 1934
93. Żołnierz Polski 1924 –   1939


D. Wspomnienia:   

94. Andrejczuk W., Wspomnienie żołnierza KOP-u, Przegląd Kawalerii i   Broni Pancernej, 1995, nr 150
95. Dąbrowski M., Na kresach wschodnich.   Wrzesień 1939 r. we wspomnieniach szeregowca pułku KOP Sarny, Tygodnik   Solidarność 1998, nr 38
96. Duda R., Straż nad Zbruczem. Wspomnienia ze   służby czynnej na wschodzie, oprac. J. Duda, Wojskowy Przegląd Historyczny,   1994, nr 4
97. Fedorowicz Leon, Wspomnienia z akcji batalionu KOP nad   Dniestrem w dniu 17.IX.1939, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej, t. 12, 1979,   nr 94. [KUL, sygn. V – 19375]
98. Józewski Henryk, Zamiast pamiętnika (2),   Zeszyty Historyczne (Paryż), 1982,nr 60
99. Józewski Henryk, Życie   konspiratora, Karta, 1991, nr 5
100. Kardaszewicz Kazimierz, Relacja, Z   dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 2,   red. Bogusław Polak, Koszalin 2002, s. 253 – 262.
101. Kmicic – Skrzyński   Ludwik, Służba w Korpusie Ochrony Pogranicza (lipiec 1927 – luty 1929),   Niepodległość, T.11, Londyn – Nowy Jork, 1978
102. Knapp F., W Brygadzie KOP   w Czortkowie, [w:] Stefan Rowecki w relacjach, Warszawa 1988
103. Korczyński   Janusz, Dziennik komendanta Kwatery Głównej Suwalskiej Brygady Kawalerii w   kompanii wrześniowej 1939r., Przegląd Kawalerii i Bronii Pancernej, 1970, nr 57,   58
104. Kuropieska Józef, Wspomnienia oficera Sztabu 1934 – 1939, Kraków   1984
105. Marszałek Włodzimierz, Byłem żołnierzem KOP-u, oprac. Zbigniew   Damski, Polska Zbrojna, 1991, nr 245
106. Między Słuczem a Jordanem.   Opowieści z lat 1923-1942, Hove, Sussex, 1995
107. Nalepa T., Z przeżyć   poleskich inspektora szwadronów KOP (1932 – 1934), Przegląd Kawalerii i Broni   Pancernej (Londyn), 1975, nr 77
108. Oni strzegli granic II Rzeczpospolitej.   Relacje i wspomnienia żołnierzy KOP i funkcjonariuszy SG, Warszawa 2002
109.   Orlik – Rűckemann Wilhelm, Kampania wrześniowa na Polesiu i Wołyniu 17.IX.1939 –   1.X.1939, Warszawa 1985
110. Orlik – Rűckemann Wilhelm, Relacja gen. bryg.   W. Orlik – Rűckemanna, [w:] Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939,   Londyn 1986
111. Orlik – Ruckemann Wilhelm, Relacja, Z dziejów polskich   formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 2, red. Bogusław Polak,   Koszalin 2002, s. 243 – 252.
112. Orlik – Rűckemann Wilhelm, Ze sprawozdania   dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza o działalności podczas wojny, Wrzesień 1939 w   relacjach i dokumentach, Warszawa 1989
113. Ostatnia potyczka w Zaolziu:   odpis otrzymanej 12.IV.1962r. od por. rez. Jana Jakuba, kierownika szkoły   podstawowej w Zaolziu koło Żywca relacji o boju kompani kpt. Kade z baonu   „Berezwecz” w dniu 4 września 1939 pod Zaolziem – Oczkowem k. Żywca, oprac.   Zdzisław Dzikowski, Karta Groni, [Żywiec], nr 18, 1995, s. 208 – 210.
114.   Ostatnia reduta. Sprawozdanie z walk i relacje obrońców Helu, wyboru dokonał,   opracował i wstępem opatrzył Rafał Witkowski, Gdańsk 1973
115. Piekarski W.,   Działalność KOP w brygadzie Podole, Zeszyty Historyczne, 1981, z. 57, s.158 –   169.
116. Pierechod Stanisław, Ze wspomnień żołnierza Korpusu Ochrony   Pogranicza, Poblemy Ochrony Granic. Biuletyn, nr 15, 2001, s. 221- 223.
117.   Piłsudski Józef, Pisma zbiorowe, T. V – VII, Warszawa 1937
118. Porwit   Marian, Spojrzenia poprzez moje życie, Warszawa 1986
119. Rataj Maciej,   Pamiętniki, Warszawa 1965
120. Reinisch R., Służba ochrony granic, Warszawa   1926, s 142. [KUL, IIIa 1685]
121. Relacja szefa wywiadu KOP mjr. Jana   Gurbskiego, oprac. i przyg. do druku W. Włodarkiewicz, Przegląd Historyczno –   Wojskowy, 2002, nr 3
122. Romer J., Pamiętniki, Lwów 1938
123. Rudecki   M., Jak to było przed laty, Żołnierz Rzeczpospolitej, 1991, nr 22
124.   Sadowski Ludwik, Oddział II Sztabu Głównego (Rezultaty pracy pokojowej i udział   w przygotowaniach do wojny), Materiały i Dokumenty dawnego Wojskowego Instytutu   Historycznego
125. Sala tradycji POSG, Wspomnienia p. Jana Orszulaka, Koło   1999
126. Sławoj- Składkowski Felicjan, Strzępy meldunków, Warszawa 1988   
127. Stachiewicz W. (gen.), Pisma, T.1, Przygotowania wojenne w Polsce 1935   – 1939, Zeszyty Historyczne (Paryż), 1977, nr 40
128. Sulik Nikodem, Okruch   wspomnień, Białystok 1993
129. Surynt Wincenty, 8 szwadron kawalerii KOP   „Krasne” nad Urszą w kampanii wrześniowej, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej,   T. VIII, 1970, nr 60
130. Woźniak Lucjan, 1 Pułk Kawalerii KOP 1939 r., Z   dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 1,   red. Bogusław Polak, Koszalin 1998, s. 114 – 140.
131. Woźniak Lucjan, 1   Pułk Kawalerii KOP, Poznań 1982
132. Woźniak Lucjan, Krótki zarys   organizacji i działań wojennych 1 Pułku Kawalerii KOP. Rok 1939 [odpis   maszynopisu w posiadaniu p. Bőhma Tadeusza]
133. Wrzesień 1939 na Kresach w   relacjach, Wybór i oprac. Czesław K. Grzelak, Warszawa 1999, s. 468.
134.   Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, wybór i oprac. Mieczysław Cieplewicz,   Eugeniusz Kozłowski, Warszawa 1989
135. Wspomnienia nie tylko o Pułku KOP   „Sarny”. Repity i przedruki, tekst wybrał Henryk Dąbrowski, [Grono Miłośników   Kresów Wschodnich], Warszawa 2001. s. 264.
136. Zając J., Nasze   przygotowania do wojny. Najnowsza historia Polski, Kultura (Paryż), nr 1 – 2,   1961


E. Opracowania   niepublikowane:

137. Bielicz E., Organizacja i zadania Korpusu   Ochrony Pogranicza w okresie XX – lecia międzywojennego, Poznań 1968
138.   Biernat Florian, Korpus Ochrony Pogranicza. Jego Powstanie i działalność w   latach 1924 – 1939, Poznań 1975
139. Borejsza P., Oficerowie sztabowi   Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, Olsztyn 1992
140. Czech Z.,   Organizacja i zadania Korpusu Ochrony Pogranicza 1924 – 1939, Poznań (b.d.)   
141. Grudziński W., Budownictwo wojskowe w Warszawie w latach 1918 – 1935,   Warszawa 1999
142. Łach H., Działalność kulturalno – oświatowa i kulturalna   Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939, Warszaw 2001
143. Mąkosa   K., Działalność kulturalno – oświatowa i wychowawcza Korpusu Ochrony Pogranicza   w latach 1924 – 1935, Olsztyn 1992
144. Piłaciński S., Korpus Ochrony   Pogranicza w latach 1924 – 1939, Warszawa 1967
145. Podraza Z., Korpus   Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939 (w świetle artykułów własnych), Warszawa   1961
146. Prochwicz J., Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 r,   Warszawa 1997
147. Skubisz Paweł, Organizacja Korpusu Ochrony Pogranicza w   latach 1924 – 1929, Szczecin 2002
148. Sawoniewski L., Korpus Ochrony   Pogranicza w latach 1924 – 1939, [Warszawa 1975], Łódź 1974
149. Szczepaniak   P., Działalność kulturalno – oświatowa Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1936   – 1939, Olsztyn 1992
150. Świątecka A., Korpus Ochrony Pogranicza w walce z   przemytem na pograniczu wschodnim w latach 1935 – 1938, Olsztyn 1992 [maszynopis   – WSP Olsztyn]


F.   Opracowania:

151. Ajnenkiel Andrzej, Geneza KOP – uwarunkowania   polityczne, Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z   konferencji popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn   15-16 XI 1994, red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 26 – 30.
152. Andrzej   Jaśkiewicz, Przy granicy jest strażnica..., Jaćwież, Nr 15 s. 37-39.
153.   Babula Mirosław, Współpraca KOP z ludnością pogranicza, Problemy Ochrony Granic.   Biuletyn, nr 11, 2000
154. Babula Mirosław, Współpraca KOP z organami   administracji państwowej w zakresie stabilizacji społecznej, Problemy Ochrony   Granic. Biuletyn, nr 13, 2000, s. 7- 20.
155. Bartosz Władysław, Na   marginesie artykułu o batalionie KOP „Sejny” w kampanii wrześniowej, Wojskowy   Przegląd Historyczny, R. 41, 1996, nr 1, s. 239.
156. Bednarek L., Plan   mobilizacyjny „W”, Pruszków 1995
157. Bednarek Leszek, Biografia gen. bryg.   Wilhelma Orlik – Ruckemanna – książka którą warto przeczytać [recenzja książki   A. Kalisza, Na straży wschodnich rubieży…], Z dziejów polskich formacji   granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 2, red. Bogusław Polak, Koszalin   2002, s. 267 – 270.
158. Bednarek Leszek, Generał brygady Wilhelm Orlik –   Ruckemann. Ostatni Dowódca KOP, Z dziejów polskich formacji granicznych 1918 –   1939. Studia i materiały, T. 1, red. Bogusław Polak, Koszalin 1998, s. 95 – 102.   
159. Bednarek Leszek, Organizacja i dyslokacja Korpusu Ochrony Pogranicza w   1938 r., Z dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i   materiały, T. 1, red. Bogusław Polak, Koszalin 1998, s. 35 – 40.
160.   Bednarek Leszek, Polak Bogusław, Ochrona polskiej granicy wschodniej 1918 – 1939   (Powstanie – organizacja i działalność Korpusu Ochrony Pogranicza), Z dziejów   polskich formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 2, red.   Bogusław Polak, Koszalin 2002, s. 47 – 70.
161. Bielecki Ireneusz,   Przygotowania formacji granicznych do obrony Półwyspu Helskiego w 1939 roku w   świetle relacji dowódcy Batalionu KOP „Hel”, Korpus Ochrony Pogranicza.   Materiały z konferencji naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony   Pogranicza, pod red. Jerzego Prochwicza, Kętrzyn 2005, s. 283 – 288.
162.   Bieniecki Ireneusz, Polskie flotylle rzeczne w działaniach bojowych i ochronie   granic w latach 1919 – 1991, Nautologia, nr 1 – 4, 2004, s.52 – 57.
163.   Biernat Florian, Rola Korpusu Ochrony Pogranicza w ochronie polskiej granicy   wschodniej i wojnie obronnej 1939 roku, Szkice z dziejów wojskowych Polski w   latach 1918 – 1939, red. Benon Miśkiewicz, Poznań 1979, s. 51 – 102.
164.   Bitwy września 1939 roku. Materiały z VI Seminarium Historyków Polskich Działań   Obronnych w 1939 r., Koszalin 10 – 11 listopada 1989r., cz. I, W obronie kresów   wschodnich, red. Bogusław Polak, Koszalin 1993,
165. Błażej Andrzej,   Pożądane walory pogranicznika, Granica, 1988, nr 9, s.10 – 11
166. Błażej   Andrzej, Przedwojenne formacje graniczne, Granica, 1988, nr 6
167. Bőhm   Tadeusz, 1 pułk kawalerii KOP w wojnie obronnej 1939 r., Wojskowy Przegląd   Historyczny, R. 34, 1989, nr 2, s. 93 – 113.
168. Buraczewski Jacek, Jadą   Aniołowie, Szelment, nr 3, 2000, s. 14 – 15.
169. Chłopek Zygmunt, Życie   muzyczne w Korpusie Ochrony Pogranicza. Organizacja i osiągnięcia, Korpus   Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji   popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994,   red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 87 – 91.
170. Cielecki E.,   Historyczne aspekty przestępstw przemytniczych, Zeszyty Naukowe Akademii Spraw   Wewnętrznych, 1975, nr 11
171. Cielemęcki M., Granica na cenzurowanym,   Granica, 1990, nr 7 / 8
172. Cieplewicz Mieczysław, Generałowie polscy w   opinii J. Piłsudskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, 1966, nr 1
173.   Cieplewicz Mieczysław, Wojsko Polskie w latach 1921-26. Organizacja,   wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław Warszawa, Kraków 1998, s.200.
174.   Cieplewicz Mieczysław, Z dziejów Korpusu ochrony Pogranicza w latach 1924 –   1926, Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji   popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994,   red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 47 – 49.
175. Cutter Zdzisław,   Mobilizacja wojsk saperskich we wrześniu 1939roku, Przegląd Historyczno –   Wojskowy, 2000, nr 3, s.5 – 33.
176. Cygan Wiktor Krzysztof, Działania   wojenne na Nowogródczyźnie, Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie po 17.09.1939r.,   Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1- 2, 1990, s. 60 – 78.
177. Cygan Wiktor   Krzysztof, Kresy w ogniu. Wojna polsko-sowiecka 1939, Warszawa 1990
178.   Czajczyński Henryk, Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza w Samodzielnej Grupie   Operacyjnej „Polesie”, Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania.   Materiały z konferencji popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej.   Kętrzyn 15-16 XI 1994, red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 146 – 152.   
179. Czech Z., Organizacja i zadania KOP w Polsce w latach 1924 – 1939,   Biuletyn Wojsk Ochrony Pogranicza, 1963, nr 2/22
180. Czerniakiewicz Jan,   Zgajewski Mirosław, Polityka sowieckich władz bezpieczeństwa na ziemiach   przyłączonych po 17 września 1939 r., Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę   powołania. Materiały z konferencji popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży   Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994, red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 166 –   177.
181. Ćwięk Henryk, Działalność wywiadu sowieckiego na polskim   pograniczu w latach trzydziestych, Warszawa 1994
182. Ćwięk Henryk, O   wpływach wywiadu radzieckiego na obszarze Polski w latach trzydziestych, Szkice   Archiwalno – Historyczne, 2000, nr 2
183. Dalecki R., Armia Karpaty 1939,   Warszawa 1979
184. Dawielewicz Jerzy, Wyższa kadra dowódcza KOP 1924 – 1939,   Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji   popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994,   red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 31 – 46.
185. Dobroński Adam,   Mniejszość białoruska a KOP, Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z konferencji   naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod red. Jerzego   Prochwicza, Kętrzyn 2005, s.125 – 136.
186. Dominiczak Henryk, Granica   wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Warszawa 1992, s. 288.   
187. Dominiczak Henryk, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów   966 – 1966, Warszawa 1997
188. Dominiczak Henryk, Kształtowanie i ochrona   granic II Rzeczpospolitej w latach 1918 – 1921, Z dziejów polskich formacji   granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 2, red. Bogusław Polak, Koszalin   2002, s. 11 – 35.
189. Dominiczak Henryk, Ochrona granicy wschodniej w   latach 1919-1939, Akademia Spraw Wewnętrznych – Katedra Historii i Archiwistyki,   Warszawa 1983 [z dopiskiem Do użytku wewnętrznego]
190. Draczyński K.,   Kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej   (Londyn), 1968, nr 50
191. Dubaj Stanisław, Zarys historii powstania zespołu   pomników, miejsca upamiętniania ofiar – żołnierzy Wojska Polskiego poległych w   bitwie z Armią Czerwoną pod Wytycznem, Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z   konferencji naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod   red. Jerzego Prochwicza, Kętrzyn 2005, s. 297 – 304.
192. Dwojak Franciszek,   Władze bezpieczeństwa w Polsce w latach 1926 – 1939, Warszawa 1964
193.   Dyskant Józef W., Flotylla Rzeczna MW wobec agresji sowieckiej we wrześniu   1939r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1992
194. Dzieje oręża   polskiego 1794 – 1939, Warszawa 1973
195. Eugeniusz Piwowarski, O szkoleniu   oficerów rezerwy w Korpusie Ochrony Pogranicza (1938 –1939), Przegląd Wojsk   Lądowych, 2001, nr 1, s. 94 – 97.
196. Filipow Krzysztof, Falerystyka   Korpusu Ochrony Pogranicza, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku, 2002,   nr 15, s. 99 – 102.
197. Filipow Krzysztof, Generał Nikodem Sulik (Stara   Kamienna 1893 – Londyn 1954), Białystok1996
198. Filipow Krzysztof, Generał   Nikodem Sulik, Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z konferencji naukowej w 80   – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod red. Jerzego Prochwicza,   Kętrzyn 2005, s. 251 – 264.
199. Filipow Krzysztof, Kresowy generał –   początki wojskowej kariery, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku, 1990,   nr 4
200. Filipow Krzysztof, Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921 –   1939, Warszawa 1995
201. Gacek Jarosław, Generał brygady Jan Kruszewski, Z   dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 1,   red. Bogusław Polak, Koszalin 1998, s. 91 – 92.
202. Gajewski Marek,   Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Granice i ich ochrona”,   Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku, 2003, nr 16, s. 148 – 149.
203.   Generał Nikodem Sulik, Prawo i Życie, 1994, nr 36
204. Gnieciak A., Akta   formacji granicznych z lat 1918 – 1939 w Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza,   Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej, 1972
205. Goryński Grzegorz, IV   Batalion KOP „Hel”, Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej,   2000, nr 3, s.45 – 48.
206. Goryński Grzegorz, Ochrona granicy morskiej w   okresie II Rzeczpospolitej, Z dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939.   Studia i materiały, T. 2, red. Bogusław Polak, Koszalin 2002, s. 77 – 95.   
207. Goryński Grzegorz, Udział Straży Granicznej i Korpusu Ochrony   Pogranicza w walkach obronnych na Wybrzeżu we wrześniu 1939r., Przegląd Morski,   1995, nr 2
208. Goryński Grzegorz, Udział żołnierzy Korpusu Ochrony   Pogranicza w walkach obronnych na Półwyspie Helskim we wrześniu 1939r., Korpus   Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji   popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994,   red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s.160 – 165.
209. Góryński Marek, 29   baon KOP „Suwałki” – świętuje imieniny Pierwszego Marszałka Polski Józefa   Piłsudskiego, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku, 2003, nr 16, s.104 –   106.
210. Góryński Marek, Granica polsko-pruska na Suwalszczyźnie w świetle   dokumentów i relacji mieszkańców, Roczniki Augustowsko-Suwalskie, Suwałki 2001   r., T.1
211. Góryński Marek, Ograniczenia obowiązujące na pograniczu polsko   – pruskim II Rzeczpospolitej, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku, 2002,   nr 15, s. 59 – 69.
212. Granice i pogranicza. Historia codzienności i   doświadczeń, red. M. Liedke, J. Sadowska, J. Trynkowski, Białystok 1999 [T.1 i   2]
213. Grochowski Lech, Losy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza po 1   września 1939r., [??] pod red. P. Majera i A. Misiuka, Szczytno (Wyższa Szkoła   Policyjna) 1994
214. Grochowski Lech, Losy żołnierzy Korpusu Ochrony   Pogranicza po 1 września 1939r., Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę   powołania. Materiały z konferencji popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży   Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994, red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 198 –   201.
215. Grochowski Lech, System ochrony granic 1928 – 1939, [ ??? ]
216.   Grochowski Lech, Zwalczanie przestępczości przemytniczej w okresie II   Rzeczpospolitej, Przegląd Policyjny, 1991, nr 1
217. Grzelak Czesław, Bitwy   polskie. Szack- Wytyczno 1939, Warszawa 1993, s. 78.
218. Grzelak Czesław,   Bitwy polskie. Wilno 1939, Warszawa 1993, s. 85.
219. Grzelak Czesław,   Dziennik sowieckiej agresji. Wrzesień 1939, Warszawa 1994
220. Grzelak   Czesław, KOP w obronie wschodnich granic RP, Wojsko i Wychowanie, 1991, nr 10   
221. Grzelak Czesław, Kozłowski E., Polski wrzesień 1939, Warszawa 1994   
222. Grzelak Czesław, Kresy w czerwieni, Warszawa 1998
223. Grzelak   Czesław, Rozwinięcie sił Armii Czerwonej do agresji na Polskę we wrześniu   1939r., Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z   konferencji popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn   15-16 XI 1994, red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 129 – 134.
224.   Grzelak Czesław, Zaskoczenie sowieckie 17 września 1939 roku. Fakty i mity,   Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z konferencji naukowej w 80 – rocznicę   powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod red. Jerzego Prochwicza, Kętrzyn 2005,   s.183 – 194.
225. Hamerla Andrzej, Generał dywizji Henryk Minkiewicz (1880 –   1940) pierwszy Dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, Z dziejów polskich formacji   granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 1, red. Bogusław Polak, Koszalin   1998, s. 89 – 90.
226. Hamerla Andrzej, Historia i struktura organizacyjna   kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, Z dziejów polskich formacji granicznych   1918 – 1939. Studia i materiały, T. 1, red. Bogusław Polak, Koszalin 1998, s. 55   – 58.
227. Jabłonkowski Jerzy, Polityczne i wojskowe przesłanki powołania do   życia KOP w 1924 r., Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z konferencji naukowej   w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod red. Jerzego   Prochwicza, Kętrzyn 2005, s.21 – 34.
228. Jabłonowski Marek, Formacja   specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2002/2003
229.   Jabłonowski Marek, Organizacja i działalność Korpusu Ochrony Pogranicza w walce   z przemytem. Uwagi wstępne, Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania.   Materiały z konferencji popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej.   Kętrzyn 15-16 XI 1994, red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 71 – 76.
230.   Jabłonowski Marek, Prochwicz Jerzy, Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924 –   1939, Warszawa 2003/2004
231. Jabłonowski Marek, Zdołbudów – 1937. Sytuacja   społeczno – polityczna powiatu w świetle raportu sytuacyjnego komendanta rejonu   PW „Wołyń” Korpusu Ochrony Pogranicza, Z dziejów polskich formacji granicznych   1918 – 1939. Studia i materiały, T. 2, red. Bogusław Polak, Koszalin 2002, s.   105 – 147.
232. Jankowicz S., Żandarmeria KOP, Przegląd Kawalerii i Broni   Pancernej (Londyn), 1967, nr 46
233. Janowski Włodzimierz, Nastroje   społeczeństwa III Rzeszy wiosna 1939 r., w świetle informacji Szefostwa Wywiadu   KOP, Teki Archiwalne, T. 2, 1997, s. 91 – 98.
234. Janowski Włodzimierz,   Źródła do dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza w zasobie Archiwum Akt Nowych w   Warszawie, Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z   konferencji popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn   15-16 XI 1994, red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 202 – 220.
235. Jaracz   Andrzej, Losy rodzin żołnierzy KOP na Kresach Wschodnich, Korpus Ochrony   Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji popularnonaukowej.   Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994, red. Lech   Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 191 – 197.
236. Jaroszuk Edward, Dywizjon   żandarmerii KOP, Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z konferencji naukowej w   80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod red. Jerzego Prochwicza,   Kętrzyn 2005, s. 63 – 80.
237. Jekabsons Eric, Granica łotewsko – polska   1919 – 1939, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku, 2002, z. 15, s.85 –   91.
238. Jerzy Prochwicz, Uwagi do problematyki KOP-u w „Wojnie polsko –   sowieckiej” Ryszarda Szawłowskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, R.41, 1996,   nr 3, s. 304 – 306.
239. Jurkowska M., Mundury KOP i Straży Granicznej,   Granica 1990, nr 6
240. Juszkiewicz T., Uzbrojenie w karabiny i karabinki   powtarzalne Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939, Biuletyn   Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 1998, nr 1
241. Kabzińska   Iwona, Skazani na utratę Kresów Wschodnich. Przyczynek do kwestii stosunków   polsko – radzieckich i problemów granicznych w okresie międzywojennym,   Wrocławskie Studia Wschodnie, [Wrocław], T.4, 2000. s.151 – 165.
242.   Kacprzak {Kasprzak} Marcin, Rozsiedlenie lekarzy w Polsce, Warszawskie   Czasopismo Lekarskie, 1937, nr 2–4
243. Kania Leszek, Wkład Korpusu Ochrony   Pogranicza w dzieło kodyfikacji wojskowego prawa karnego w II Rzeczpospolitej, Z   dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 2,   red. Bogusław Polak, Koszalin 2002, s. 177 – 180.
244. Karwat Janusz, KOP w   zbiorach byłego Centralnego Państwowego Archiwum Specjalnego Federacji   Rosyjskiej, Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z   konferencji popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn   15-16 XI 1994, red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 230 – 231.
245. Kępa   Zbigniew J., „Prawidła” Urzędów i Posterunków Cłowych Ministerstwa Skarbu,   Problemy Ochrony Granic. Biuletyn, nr 12, 2000, s.151- 166.
246. Kępa   Zbigniew J., Duszpasterstwo batalionu szkolnego KOP w Osowcu, Problemy Ochrony   Granic. Biuletyn, nr 9,1999
247. Kępa Zbigniew J., Dziekan katolicki KOP,   Problemy Ochrony Granic. Biuletyn, nr 10,1999
248. Kępa Zbigniew J.,   Kapelani formacji granicznych II Rzeczpospolitej, Problemy Ochrony Granic.   Biuletyn, nr 7, 1998
249. Kępa Zbigniew J., Powinności moralne żołnierza   Korpusu Ochrony Pogranicza według „Dziesięciu przykazań żołnierza polskiego” z   1933 roku, Problemy Ochrony Granic. Biuletyn, nr 17, 2001, s. 155- 168.
250.   Kępa Zbigniew, Duszpasterstwo KOP. Zarys, Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z   konferencji naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod   red. Jerzego Prochwicza, Kętrzyn 2005, s. 163 – 176.
251. Kęsik J., Naród   pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918 – 1939,   Wrocław 1998
252. Konopka A., Strażnica w Rutce Tartak, Polska Zbrojna,   1994, nr12
253. Konstankiewicz Andrzej, Broń strzelecka i sprzęt   artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914 – 1939, Lublin   2003
254. Konstankiewicz Andrzej, Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918 –   1939, Warszawa 1986
255. Konstankiewicz Andrzej, Karabinek nr 29, Wojskowy   Przegląd Techniczny, 1977, nr10
256. Konstankiewicz Andrzej, O uzbrojeniu   Wojska Polskiego w 1939r., Wojskowy Przegląd Historyczny, 1978, nr 4
257.   Konstankiewicz Andrzej, Ochrona granicy karpackiej Polski w latach 1921 – 1939,   Płaj, T. 16, 1998, s.119 – 133.
258. Konstankiewicz Andrzej, Rodzaj broni   strzeleckiej w latach 1918 – 1931, Wojskowy Przegląd Techniczny, 1979, nr 2   
259. Konstankiewicz Andrzej, Uzbrojenie Korpusu Ochrony Pogranicza 1924 –   1939, Materiały i Studia Muzealne, T. IV, 1981
260. Korpus Ochrony   Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji popularnonaukowej.   Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994, red. Lech   Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 272.
261. Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały   z konferencji naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod   red. Jerzego Prochwicza, Kętrzyn 2005
262. Kosiarz E., Obrona Helu w 1939r.,   Warszawa 1971
263. Kossewska Elżbieta, Biuletyn Oświatowo – Propagandowy KOP   (1936 – 1939). Analiza prasoznawcza, Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z   konferencji naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod   red. Jerzego Prochwicza, Kętrzyn 2005, s. 289 – 296.
264. Kościański   Zdzisław, Kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939, Korpus   Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji   popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994,   red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s.52 – 70.
265. Kościański Zdzisław,   Kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939, Z dziejów polskich   formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 1, red. Bogusław Polak,   Koszalin 1998, s. 41 – 53.
266. Kościański Zdzisław, Wychowawcza działalność   Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939, Z dziejów polskich formacji   granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, T. 2, red. Bogusław Polak, Koszalin   2002, s. 149 - 156.
267. Kot Mirosław, Wschodnie umocnienia Rzeczpospolitej.   Odcinek „Baranowicze”, Archeologia wojskowa, nr 1(4), 1994
268. Kowalski T.   A., Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej   (1918 – 1939), Toruń [1999]
269. Kowalski Włodzimierz, Baon KOP „Sejny” w   kampanii wrześniowej 1939r., Wojskowy Przegląd Historyczny, R. 40, 1995, nr 1-2,   s. 55 – 77.
270. Kowalski Włodzimierz, Hej tam na granicy od Sejn na Podole.   Z dziejów 24 baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”, Sejny 1994
271.   Kowalski Włodzimierz, U polskich stoim granic... . Opowieści o żołnierzach baonu   KOP „Sejny”, Suwałki 1999, s. 269.
272. Kozłowski Eugeniusz, Końcowy okres   wojny obronnej Polski (17.IX – 6.X.1939), Wojskowy Przegląd Historyczny, 1989,   nr 3
273. Kozłowski Eugeniusz, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji   i rozbudowy, Warszawa 1974 [1964]
274. Kozłowski Piotr, Polonica do historii   formacji granicznych II RP w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum   Historycznego we Lwowie, Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z konferencji   naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod red. Jerzego   Prochwicza, Kętrzyn 2005, s. 305 – 316.
275. Kralisz A., Na straży   wschodnich rubieży. Biografia ostatniego dowódcy KOP gen. bryg. Wilhelma Orlik –   Rűckemanna (1894 – 1986), Warszawa 1999
276. Kraśnicka Urszula, Budownictwo   Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1938, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w   Białymstoku, 2002, nr 15, s. 92 – 98.
277. Król A., Budownictwo Korpusu   Ochrony Pogranicza, Budownictwo Wojskowe 1918 – 1935, T. II, Warszawa 1936   
278. Kryska – Karski T., Żurawski S., Generałowie Polski Niepodległej,   Warszawa 1991
279. Kusiak F., Życie codzienne oficerów Drugiej   Rzeczpospolitej, Warszawa 1992
280. Leczyk M., Wojskowe aspekty polskiej   polityki wschodniej w latach 1922 – 1925, Dzieje Najnowsze, R. XXV, 1993, z.2,   s. 53 – 74.
281. Leżeński C., Kukawski L., O kawalerii polskiej XX wieku,   Wrocław 1991
282. Łabanow A., Tajemnice Osowieckiej twierdzy, Gazeta   Współczesna, nr 177, 13.09.1992
283. Łach Halina, Działalność kulturalno –   oświatowa KOP na Kresach Wschodnich, Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z   konferencji naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, pod   red. Jerzego Prochwicza, Kętrzyn 2005, s. 101 – 124.
284. Łach Wiesław   Bolesław, Fortyfikacje odcinka Sarny w wojnie 1939 roku, Korpus Ochrony   Pogranicza. Materiały z konferencji naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu   Ochrony Pogranicza, pod red. Jerzego Prochwicza, Kętrzyn 2005, s.195 – 214.   
285. Łojek Jerzy (Leopold Jerzewski), Agresja 17 września 1939. Studium   aspektów politycznych, Warszawa 1990
286. Łossowski Piotr, Ostatni akt   kształtowania granic Drugiej Rzeczpospolitej – podział pasa neutralnego pomiędzy   Polską a Litwą w lutym 1923r., Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo –   Wschodniej, T. 37, 2002, s. 27 – 39.
287. Łukomski Grzegorz, Polak Bogusław,   Źródła do działalności KOP w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego, Korpus   Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powołania. Materiały z konferencji   popularnonaukowej. Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kętrzyn 15-16 XI 1994,   red. Lech Grochowski, Kętrzyn 1995, s. 221 – 226.
288. Łukomski Grzegorz,   Polskie formacje obrony granic w latach 1918 – 1939, Mars. Problematyka i   historia wojskowości. Studia i Materiały, 1994, T.2


cyt za : http://www.dws.org.pl/viewtopic.php?t=13778
[/aeva]

więcej tam bo forum ma ograniczenia znaków  >:(
Nadworny krytyk i wredota = Rudolfo