Zbigniew Jozwiak

Ś.P. Zbigniew Jóźwiak

Dnia 26 maja odszedł od nas w wieku 42 lat Zbigniew Jóźwiak alias Ahaj.

Był zapalonym turystą, wieloletnim organizatorem oraz komendantem Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry". Zbyszek był członkiem społeczności Wiernych Ojczyźnie oraz założycielem Stowarzyszenia Wierni Ojczyźnie. Reprezentował Wiernych na wielu patriotycznych uroczystościach w okolicach Warszawy.

Działał w Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych, był współzałożycielem Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin prowadzącej akcję "Stop Seksualizacji Dzieci, uczestniczył w budowaniu Koalicji "Dla Rodziny", należał do Domowego Kościoła, przez wiele lat był Zasłużonym Honorowym Krwiodawcą.

Przede wszystkim jednak był wzorowym ojcem piątki dzieci i przykładnym mężem.