Patriotyzm jako koncepcja miłości do ojczyzny. Kobieta trzyma w dłoniach biało-czerwone serce na tle swojej białej koszulki.

Ojczyzna i patriotyzm, czyli wierność narodowym ideałom

Pojęcia takie jak ojczyzna czy patriotyzm są powszechnie znane. Jednak nie każdy potrafi dokładnie wyjaśnić lub zrozumieć ich sedno. Wydaje się, że wspomniane wyrażenia tracą na znaczeniu we współczesnym świecie. To mylne odczucie, cały czas trwają one w ludzkiej świadomości. Wciąż odgrywają istotną rolę w społeczeństwie i wpływają na funkcjonowanie świata. Co powinieneś wiedzieć o ojczyźnie, narodzie oraz patriotyzmie? Przekonaj się w dalszej części artykułu!

Co to jest ojczyzna i naród?

Zgodnie z przyjętą definicją, ojczyzna to kraj, który człowiek uważa za własny. Skoro uznajesz dane ziemie za swoją ojczyznę, prawdopodobnie się tam urodziłeś, mieszkasz przez większość życia albo czujesz z nimi emocjonalnie związany. Te przyczyny zdecydowanie najczęściej sprawiają, że traktujemy określony region jako ojczyznę. Powinieneś przy tym zapamiętać, iż ojczyzna zawsze odnosi się do terytorium, ale jest również kojarzona z życiowymi doświadczeniami.

Z kolei naród to zbiór osób mówiących tym samym językiem, mających podobne przekonania i żyjących w tej samym kręgu kulturowym. Taka wspólnota tworzy się w wyniku naturalnych procesów zachodzących w społeczeństwie. Wpływają na nie między innymi ważne wydarzenia historyczne.

Jak ukształtował się naród polski?

Naród Polski ukształtował się na przestrzeni ponad tysiąca lat na skutek stopniowego jednoczenia słowiańskich plemion. Dawniej na terenach współczesnej Polski funkcjonowało ich wiele. Z uwagi na zagrożenia ze strony wrogich grup etnicznych musiały działać wspólnie, aby przetrwać. Później nad Wisłą pojawiło się chrześcijaństwo, co trwale odmieniło losy ówczesnych ludzi. Równocześnie krok po kroku formowało się państwo.

Kiedy powstała Polska jako państwo?

Historycy nieustannie spierają się w kwestii daty powstania państwa polskiego. Prawdopodobnie na lekcjach w szkole uczyłeś się, że istnieje ono od momentu przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 966. roku. To oficjalna wersja, gdyż wtedy uznano Polskę na arenie europejskiej, ale znamy źródła wskazujące na inne okoliczności. Poza tym trudno wskazać konkretną datę, bo organizowanie się państwa z całą pewnością trwało bardzo długo. Możesz jednak zapamiętać, że państwo polskie powstało w IX lub X wieku.

Czym jest patriotyzm i jak być patriotą?

Patriotyzm jest postawą człowieka, która charakteryzuje się szacunkiem do własnej ojczyzny. Oznacza zaangażowanie w sprawy narodu, a niekiedy przedkładanie ich nad swoje interesy osobiste. Patriotyzm ma duże znaczenie dla przetrwania narodu. Z tego powodu wiele środowisk regularnie nawołuje do przekazywania właściwych wzorców młodemu pokoleniu Polaków.

Patriotą może być każdy człowiek bez względu na status społeczny. Powinieneś tylko pamiętać, że nie wszyscy muszą rozumieć umiłowanie kraju tak samo. W związku z tym wyrażają różnymi słowami lub gestami. Chodzi o to, aby nie szkodzić Polsce i rodakom, a działać na ich korzyść wedle ogólnie przyjętych norm etycznych. 

Jak okazywać patriotyzm na co dzień?

Istnieją dziesiątki sposobów okazywania patriotyzmu na co dzień. Nieistotne, czy chcesz wspierać naród publicznie, czy z zachowaniem prywatności. Wystarczy, że regularnie podejmujesz odpowiednie kroki w celu budowania narodowego dobrobytu. Poniżej znajdziesz 3 przykłady uzewnętrzniania dumy z własnego kraju.

Dbałość o ojczysty język

Prawidłowe wypowiadanie się w ojczystym języku to codzienna oznaka patriotyzmu. Używanie etnicznej formy porozumiewania się jest przywilejem, ponieważ nie wszystkie wspólnoty na świecie mają tę możliwość. Wystarczy dbać o unikanie popularnych błędów i świadomość na temat znaczenia popularnych polskich zwrotów. Warto też stosować tradycyjne słowa zamiast zagranicznych zapożyczeń. Tak budujesz świadomość wśród ludzi wokół Ciebie.

Pielęgnowanie narodowych tradycji

Gotowanie pierogów, obchodzenie dożynek czy topienie Marzanny – te i inne polskie tradycje wciąż są obecne w świadomości narodu. Pielęgnowanie ich w swoich rodzinach lub małych środowiskach świadczy o umiłowaniu ojczystej kultury. Nie wymaga wielkiego zaangażowania, a jednak pomaga przekazywać patriotyczne zasady młodemu pokoleniu. Jeśli chcesz być prawdziwym patriotą, powinieneś troszczyć się o dawne obyczaje.

Znajomość historii Polski

Wiedza na temat najważniejszych wydarzeń i postaci z historii Polski rzadko przydaje się w codziennym życiu. Jednak nigdy nie wiadomo, co Cię spotka. Być może spotkasz kogoś z zagranicy, kto będzie zainteresowany losami Polski? Ze znajomością podstawowych faktów z łatwością opowiesz mu o swoim kraju. Ponadto skutecznie przekażesz te informacje własnym dzieciom.

Na czym polega współczesny patriotyzm?

Współczesny patriotyzm wygląda inaczej niż ten sprzed kilkudziesięciu lub kilkuset lat. W dobie nowoczesnej technologii i postępującej globalizacji musisz szukać innych sposobów na dbanie o naród. Dużą popularnością cieszy się chociażby patriotyzm gospodarczy, czyli kupowanie produktów rodzimych marek. Taka postawa pozwala czerpać większe zyski polskim firmom, kosztem tych zagranicznych. Ponadto powszechny staje się patriotyzm lokalny. Polega on na kultywowaniu regionalnych tradycji i obyczajów, a także dialektów językowych w zgodzie z ogólnonarodowymi normami.

Nacjonalizm a patriotyzm – jaka jest różnica?

Nacjonalizm i patriotyzm bardzo często bywają mylone. Rzeczywiście są one ze sobą powiązane, ale zachodzą między nimi istotne różnice. Nie oznaczają zatem dokładnie tego samego. Jak dowiedziałeś się już wcześniej, patriotyzm to umiłowanie własnej ojczyzny. Wyrażasz go szacunkiem do swojego kraju. Nie umniejszasz jednocześnie wartości pozostałych narodów na świecie.

Tymczasem nacjonalizm jest przekonaniem, które czasem może budzić negatywne emocje. Zgodnie z definicją traktuje naród jako najwyższą wartość, dlatego nawołuje do patriotyzmu. Jednak źle rozumiany powoduje, że ludzie szerzą pogardę względem obcych nacji, gdyż uznają ojczyste ziemie, kulturę lub język za lepsze. Zapamiętaj więc, że patriotyzm zawsze ma wydźwięk pozytywny, natomiast nacjonalizm nierzadko kojarzy się z wrogością, choć nie musi.

Chciałbyś wiedzieć więcej o Polsce? Sprawdź pozostałe artykuły na naszym blogu i szerz patriotyzm w swoich środowiskach.


Partnerzy wspierający inicjatywy patriotyczne

Focus Clinic

https://vivoclinic.pl/

Leczenie bezzębia


Patrioci wspierają polskich seniorów w domach opieki!