Niepodległość Polski symbolicznie na kopcu w postaci flagi.

Co to jest niepodległość Polski?

Niepodległość Polski to uniezależnienie się kraju od obcego panowania. Została osiągnięta 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odzyskała suwerenność jako II Rzeczpospolita po 123 latach rozbiorów przez Austro-Węgry, Cesarstwo Niemieckie i Imperium Rosyjskie. Niepodległość Polski poprzedził szereg wydarzeń, które miały miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Do tych wydarzeń należy zaliczyć Konstytucję 3 maja 1791 roku, powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. 

Jakie znaczenie ma odzyskanie przez Polskę niepodległości?

Walka o niepodległość Polski była walką z bezprawnym odebraniem samostanowienia. Stanowi ważną część walki o prawa człowieka i demokrację. Jednocześnie niepodległość Polski oznaczała koniec wielkiej polityki mocarstwowej XIX wieku. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości zakończył się trwający przez wieki konflikt polsko-rosyjsko-niemiecko-austro-węgierski. Stało się to podstawą do utworzenia Ligi Narodów, a później Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niepodległość Polski wzmocniła również ducha walki w narodzie, który już niedługo później musiał ponownie walczyć o to, co z trudem odzyskał. 

Jak wyglądała walka o niepodległość Polski?

Polskie zmagania o niepodległość rozpoczęły się pod koniec XVIII wieku. Wywołały ją I, II i III rozbiór Polski, które miały miejsce w latach 1772-1795 i 1793-1795. Terytorium zostało podzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austro-Węgry. Rozbiory spowodowały powstanie polskiej diaspory. Tysiące Polaków przeniosło się do Imperium Osmańskiego, Imperium Rosyjskiego i Francji. Mieli nadzieję, że Rosjanie, Prusacy i Austriacy, którzy zabrali im ziemię, zapłacą za swoje czyny, szkodząc ich interesom. 

W latach 90. XVII wieku polski ruch patriotyczny walczył z rozbiorami. Kolejny znaczący epizod w polskiej walce o niepodległość miał miejsce podczas II wojny światowej, kiedy to Polska stała się centrum walki po bezprawnym ataku Niemiec. Podczas II wojny światowej polski rząd emigracyjny w Londynie walczył z niemiecką i sowiecką okupacją Polski, wykształciło się również niezwykle silne i skuteczne w swoich działaniach Państwo Podziemne, które mimo bardzo ciężkich warunków walczyła o odzyskanie wolności. 

Kiedy Polska odzyskała niepodległość?

Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, kiedy został podpisany rozejm kończący I wojnę światową. Rozejm zawierał uznanie przez najeźdźców prawa do samostanowienia, w tym prawa Polaków do stworzenia suwerennego państwa. To właśnie w latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej, dzięki czemu mieliśmy szansę na odzyskanie tak długo wyczekiwanej wolności. 

Droga do osiągnięcia sukcesu nie była jednak prosta i oczywista, ponieważ Polacy pod zaborami nie wiedzieli, po której stronie opowiedzieć się, aby mieć szansę na zrealizowanie swojego planu. W lutym 1918 r. państwa centralne zawarły niekorzystny z polskiej perspektywy pokój brzeski z Ukrainą. Rozczarowani Polacy ostatecznie zerwali z państwami centralnymi i nadzieje na odbudowę Polski zaczęli powszechnie wiązać z ententą. Odzyskanie niepodległości przez Polskę nieodwracalnie związane jest z wybitnymi postaciami historycznymi, takimi jak Józef Piłsudski czy Roman Dmowski. 

Dlaczego Polacy walczyli o niepodległość Polski?

Polacy chcieli odzyskać swoje ziemie. Opisywany przez historyków jako trudny i dramatyczny proces walki o granice i kształt ustrojowy odrodzonej Rzeczypospolitej ma niezwykłą wartość. Silnie zakorzeniona potrzeba odzyskania wolności jest niejako zapisana w genie polskości. Nasz naród został ukształtowany w ogniu nieustannej walki i zmian. Mimo iż wciąż zmieniające się terytorium usiane było wewnętrznymi problemami, w godzinach próby Polacy potrafią zjednoczyć się i walczyć ramię w ramię. 

Najsłynniejsi Polacy walczący o niepodległość Polski

  • Tadeusz Kościuszko – dowódca wojskowy polsko-litewskiego pochodzenia, Kościuszko stanął na czele nieudanego powstania kościuszkowskiego z 1794 roku przeciwko władzy rosyjskiej. Po klęsce powstania został ułaskawiony i żył na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Do Europy wrócił w 1812 r., by walczyć z francuską okupacją Polski. Po wojnach napoleońskich powrócił ponownie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1817 roku. 
  • Ignacy Daszyński – współtwórca Polskiej Partii Socjalistycznej i jeden z przywódców powstania styczniowego przeciwko władzy rosyjskiej. Po klęsce powstania udał się na emigrację do Szwajcarii, a następnie do Paryża, gdzie zmarł w 1925 roku. 
  • Józef Piłsudski – polski rewolucjonista i mąż stanu, Piłsudski został Naczelnikiem Państwa po I wojnie światowej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *