Pomnik przedstawiciela dynastii Piastów.

Jak funkcjonowała Polska pierwszych Piastów?

Pierwsza dynastia Piastów rozpoczęła się od panowania Mieszka I i trwała do śmierci Leszka Białego w 1334 roku. Nazwa dynastii pochodzi od imienia pierwszego, legendarnego Piasta, syn Chościska, rataja spod Gniezna. Pierwszym władcą z rodu Piastów, którego istnienie nie jest podważane jest Mieszko I. Piastowie stworzyli państwo polskie i jego potęgę znaną z książek historycznych. Granice ich państwa ulegały ciągłym zmianom, a ich władza ograniczała się niekiedy do kilku miast. Mimo tych ograniczeń, pierwsi Piastowie byli w stanie stworzyć silne państwo, które przetrwało przez wieki, a także poszerzyć jego granice i wzmocnić naszą pozycję.

Jak wyglądały początki państwa polskiego?

Po chrzcie Integracji młodego państwa polskiego dokonywał Bolesław Chrobry, który w 1000 roku odbył zjazd z cesarzem niemieckim Ottonem III. Zjazd potwierdzał dobre stosunki łączące obydwa państwa. Cesarz niemiecki pielgrzymował do grobu Świętego Wojciecha w Gnieźnie. Ten praski biskup prowadził akcję chrystianizacyjną wśród pogańskich Prusów. Po śmierci Ottona III stosunki z cesarstwem znacznie się pogorszyły i doszło nawet do długoletnich wojen. Bolesław Chrobry był pierwszym Piastem, który koronował się na króla Polski w 1025 roku. W okresie rozbicia dzielnicowego na terenie państwa polskiego pojawili się krzyżacy sprowadzeni w 1226 roku przez Konrada Mazowieckiego. Na podstawie sfałszowanych dokumentów przywłaszczyli sobie ziemię chełmińska, a następnie sukcesywnie poszerzali swoje państwo zakonne, m.in. w 1308 roku odebrali Polsce Pomorze Gdańskie. Ziemię udało się odzyskać po wielu latach walk.

Jak rozwijała się Polska pierwszych Piastów?

Pierwsi Piastowie stworzyli podstawy silnego państwa poprzez podbój terytorium i zjednoczenie plemion wielkopolskich. Zbudowali też silną gospodarkę i silną armię. Pierwsi Piastowie dokonali również istotnych zmian w strukturze państwa polskiego. Państwo miało dziedzicznego władcę, ale pierwsi Piastowie wprowadzili bardziej scentralizowaną formę rządów. Duże znaczenie odegrali również chłopi pańszczyźniani, którzy byli związani z ziemią. Pod koniec panowania dynastii Piastów Polska była silnym, scentralizowanym państwem z silną gospodarką. Jednak kraj był podzielony na kilka księstw. Piastowie nie byli w stanie przekazywać władzy z jednego władcy na drugiego. Zamiast tego każdy władca starał się powiększyć swoje terytorium, często kosztem swoich kuzynów. W rezultacie państwo polskie było w ciągłym konflikcie. Państwo polskie doświadczyło również kilku najazdów, w tym najazdu Mongołów w latach 1241 i 1259. Mongołowie zdewastowali polską wieś i wymordowali znaczną część ludności.

Jak silna była Polska pod rządami Piastów?

Piastowie przewodniczyli okresowi względnej stabilności i wzrostu gospodarczego. Jednak rozwój kulturalny był bardzo niewielki. Polska wciąż była społeczeństwem w przeważającej mierze rolniczym, a jej władcy nie byli zainteresowani osiągnięciami kulturalnymi czy intelektualnymi – bardziej dążyli do poszerzenia potęgi wojskowej i gospodarczej. Zmieniło się to wraz z nastaniem dynastii Jagiellonów, która rządziła po Piastach. Jagiellonowie byli bardzo zainteresowani sztuką, a za ich rządów nastąpił rozkwit renesansu. Jagiellonowie mogli rządzić znacznie większym terytorium niż Piastowie, a Polska stała się znaczącą potęgą europejską. Jednak Jagiellonowie byli osłabieni ciągłym konfliktem z Imperium Osmańskim. 

Jakie są kluczowe daty Polski pierwszych Piastów?

– 966 Chrzest Polski.

– 968 Pierwsze polskie biskupstwo w Poznaniu. 

– 972 Bitwa pod Cedynią.

– 990 Wojna polsko-czeska. 

– 992 Bolesław Chrobry zostaje władcą.

– 995 Wyprawy wojenne Bolesława Chrobrego u boku Ottona III.

– 1000 Zjazd Gnieźnieński.

– 1034 Najazd Brzetysława I na Polskę.

– 1047 Przyłączenie Mazowsza.

– 1076-1079 Bolesław II Śmiały włada Polską.

– 1135 Zjazd w Merserburgu.

– 1138 Umiera Bolesław III Krzywousty. Polska zostaje podzielona między jego synów. 

-1241 Bitwa pod Legnicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *