Jak przebiegała 2. wojna światowa w Polsce? NA zdjęciu Westerplatte, gdzie wszystko się zaczęło.

Jak przebiegała 2. wojna światowa w Polsce?

Polska była jednym z pierwszych krajów, które nazistowskie Niemcy zaatakowały w trakcie II wojny światowej. Inwazja rozpoczęła się 1 września 1939 roku bez wymaganego prawem międzynarodowym wypowiedzenia wojny. Polska armia nie mogła sprostać wrogiej machinie wojennej, dlatego szybko poniosła klęskę. Chcesz poznać więcej szczegółów? W tym artykule przedstawimy historię II wojny światowej w Polsce, od niemieckiego ataku, aż do wyzwolenia kraju.

Kiedy w Polsce rozpoczęła się 2 wojna światowa?

Wojna w Polsce oficjalnie zaczęła się wraz z niemieckim atakiem, a zatem 1 września 1939 roku. Jednak korzenie II wojny światowej nad Wisłą sięgają końca I wojny światowej. W tym czasie kraj był podzielony między trzy mocarstwa: Niemcy, Rosję oraz nowo niepodległą istniejącą Rzeczpospolitą Polską. W 1919 roku w pełni uznano Polskę na arenie międzynarodowej, natomiast Niemcy i Związek Radziecki zrzekły się praw do spornych terenów. 

Podczas podpisywania traktatu wersalskiego, który zakończył Wielką Wojnę, Niemcy i nowo niepodległa Polska uzgodniły granicę wzdłuż Odry. Dokument miał zapewnić dłuższy pokój w Europie, ale niestety nie przetrwał próby czasu. W latach trzydziestych XX wieku rozbudowa armii niemieckiej i agresywna polityka zagraniczna doprowadziły do wzrostu napięcia w Europie. Po wycofaniu się z Ligi Narodów i ustanowieniu autokratycznego systemu gospodarczego Niemcy rozpoczęły ekspansję terytorialną. W marcu 1939 roku Niemcy najechały i siłą zaanektowały Pragę w Czechosłowacji, jednocześnie kilka miesięcy później doprowadzając do szczytowego punktu polityki appeasementu.

Jak długo trwała 2 wojna światowa w Polsce?

Niemiecka inwazja na Polskę rozpoczęła się 1 września 1939 roku i trwała sześć długich lat. Związek Radziecki wkroczył do Polski od wschodu tydzień później, a dwa tygodnie później, 17 września 1939 roku, Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Naród podzielono na dwie części: Niemcy kontrolowały zachodnią połowę, a Związek Radziecki wschodnią. 

Dla Polski wojna była wyniszczająca. Oprócz grabieży zasobów i brutalnego traktowania ludności, polskie miasta ulegały intensywnym bombardowaniom. Wojna zakończyła się 8 maja 1945 roku, kiedy Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. Przez cały okres wojny Polska znajdowała się na linii frontu, zginęło bardzo dużo ludzi, a wiele miast zniszczono.

Jak zaczęła się 2 wojna światowa w Polsce?

Niemiecka inwazja na Polskę była szybka, ale nie całkowicie niespodziewana. Na początku roku, po niemieckiej aneksji Czechosłowacji, stosunki polsko-niemieckie szybko się pogorszyły. W kwietniu 1939 r. Niemcy zażądały prawa do przemieszczania wojsk przez Korytarz Polski, obszar oddzielający Niemcy od Prus Wschodnich, w celu dotarcia do polskiej bazy morskiej w Gdyni, oraz prawa do budowy autostrady przez ten obszar. Gdy Polska odrzuciła niemieckie żądania, Niemcy rozpoczęły przygotowania do wojny i 25 sierpnia 1939 roku podpisały ze Związkiem Radzieckim pakt Ribbentrop-Mołotow. 

Formalnie dokument stanowił pakt o nieagresji pomiędzy dwoma mocarstwami, który jednak zawierał tajny protokół dodatkowy. Na mocy paktu oba mocarstwa uzgodniły, że podzielą między siebie Europę Wschodnią. Niemcy zajęłyby Polskę, a Związek Radziecki kraje bałtyckie. Od pierwszych dni Hitler realizował koncepcję wojny błyskawicznej. Ataki przeprowadzono z morza, lądu oraz powietrza na całych długościach granic i mimo heroicznej walki obrona Polski poległa. 

Jaka była Polska po II wojnie światowej?

Koniec II wojny światowej w Europie przyniósł Polsce pokój, ale pozostawił  kraj w ruinie. Podczas walk zginęło ponad sześć milionów polskich obywateli. Tysiące budynków zrównano z ziemią, a pola uprawne zniszczono. Po wojnie Polska znalazła się pod kontrolą Związku Radzieckiego, a kraj uległ dewastacji gospodarczej. Pod koniec lat 40. rząd polski rozpoczął szeroko zakrojony program reform gospodarczych, ale rząd komunistyczny władał aż do 1989 roku. Na wschodzie Związek Radziecki zachował kontrolę nad wschodnimi terytoriami zajętymi w 1939 r. i nie zrzekł się ich aż do 1989 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *