Marihuana medyczna w Polsce – to warto wiedzieć. Na zdjęciu liście konopi indyjskiej

Marihuana medyczna w Polsce – to warto wiedzieć

W Polsce tematyka wykorzystania marihuany w celach terapeutycznych budzi wiele emocji i dyskusji. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby badań naukowych, które koncentrują się na potencjale leczniczym tej rośliny. Naukowcy z całego świata zgłębiają możliwości zastosowania marihuany w terapii różnorodnych schorzeń, co przekłada się na stopniowe rozszerzanie wiedzy na ten temat.

Leczenie medyczną marihuaną w Polsce

W Polsce, od kilku lat obserwujemy obecność medycznej marihuany w kontekście terapeutycznym, co dla niektórych pacjentów może budzić wątpliwości dotyczące jej legalności. Na szczęście, obowiązujące regulacje prawne rozwiewają wszelkie niepewności. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku, dotyczącą przeciwdziałania narkomanii oraz refundacji leków, marihuana do zastosowań medycznych uzyskała status legalnego produktu.

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadziły istotne postanowienia. W szczególności, artykuł 33a ustęp 1 precyzuje, że ziele konopi, które nie są włókniste, a także wyciągi, nalewki i inne formy pochodzące z tych roślin, mogą być wykorzystywane jako surowiec farmaceutyczny. Warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na wprowadzenie ich do obrotu, które wydaje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przepisy te zaczęły obowiązywać od 1 listopada 2017 roku, jednak ich wdrożenie początkowo napotkało na przeszkody. Pacjenci, którzy chcieli skorzystać z terapii opartej na medycznej marihuanie, musieli zmierzyć się z koniecznością importowania produktu z zagranicy. Sytuacja uległa zmianie 17 stycznia 2019 roku, kiedy to pierwsze dostawy medycznej marihuany dotarły do polskich aptek, umożliwiając pacjentom łatwiejszy dostęp do leku.

Warto podkreślić, że obecne przepisy nie zezwalają na legalną uprawę konopi na własny użytek w Polsce. Marihuana medyczna jest dostępna wyłącznie w aptekach i wydawana na podstawie recepty, co zapewnia kontrolę nad jej dystrybucją i stosowaniem w celach leczniczych.

Zakres zastosowań medycznej marihuany

W dziedzinie medycyny, konopie indyjskie zyskują uznanie jako środek wspomagający terapię szeregu schorzeń. Szczególnie istotna jest ich rola w kontekście onkologii, gdzie pacjenci poddawani chemioterapii i radioterapii często doświadczają skutków ubocznych takich jak nudności, wymioty czy utrata apetytu. Substancje zawarte w marihuanie medycznej przyczyniają się do łagodzenia tych objawów, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia osób chorych. Ponadto, właściwości przeciwbólowe konopi są wykorzystywane w celu redukcji bólu neuropatycznego, migren, dyskomfortu związanego z cyklem menstruacyjnym oraz innych stanów bólowych.

W obszarze neurologii marihuana medyczna jest ceniona za swoje działanie przeciwdrgawkowe, co czyni ją pomocną w leczeniu padaczki lekoopornej oraz innych postaci epilepsji. Substancje aktywne zawarte w konopiach przynoszą ulgę także osobom cierpiącym na stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, chorobę Parkinsona oraz chorobę Alzheimera, wspierając ich codzienne funkcjonowanie.

W kontekście zaburzeń psychicznych obecność kannabidiolu (CBD) w konopiach przyczynia się do wywołania efektu relaksacyjnego i przeciwlękowego. Dzięki temu, pacjenci zmagający się z zespołem stresu pourazowego, depresją, bezsennością, zaburzeniami lękowymi, ADHD czy zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi mogą doświadczać poprawy w swoim stanie zdrowia psychicznego. Warto również zaznaczyć, że potencjał terapeutyczny marihuany medycznej jest rozważany w kontekście leczenia jaskry, zaburzeń hormonalnych, problemów gastrycznych oraz innych stanów chorobowych, co świadczy o szerokim spektrum jej zastosowań.

Zasady dotyczące wystawiania recept na medyczną marihuanę

W Polsce dostęp do marihuany wykorzystywanej w celach terapeutycznych regulowany jest przez przepisy prawne, które stanowią, że substancja ta może być wydawana pacjentom wyłącznie na podstawie recepty. Wszyscy lekarze, którzy są uprawnieni do praktyki medycznej, z wyłączeniem specjalistów w dziedzinie weterynarii, mają możliwość przepisywania tego rodzaju leków swoim pacjentom.

Zgodnie z nowymi regulacjami, wprowadzonymi przez Ministra Zdrowia, które zaczęły obowiązywać od początku sierpnia 2023 roku, pierwszy etap procesu kwalifikacji do terapii wykorzystującej właściwości konopi indyjskich wymaga osobistego spotkania z lekarzem. W trakcie takiej konsultacji, która odbywa się w gabinecie lekarskim, specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny. Analizuje dokumentację dotyczącą przebiegu choroby oraz historię dotychczasowego leczenia pacjenta. Na tej podstawie dokonuje się wyboru odpowiedniego rodzaju suszu konopi, określa się poziom zawartości THC i CBD oraz ustala indywidualny plan dawkowania.

Po zainicjowaniu terapii pacjent ma możliwość kontynuowania leczenia bez konieczności każdorazowego odwiedzania placówki medycznej. Kolejne recepty na preparaty zawierające marihuanę leczniczą mogą być wystawiane w ramach konsultacji online np. poprzez takie serwisy, jak zielonytemat.pl. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych pacjenci mają szansę na łatwiejszy i bardziej komfortowy dostęp do przepisanych im leków, co jest szczególnie istotne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się lub zamieszkujących w odległych regionach kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *